Prynu Beiblau Cymraeg
Buy Welsh Bibles

Beibl.net - Colloquial Welsh Bible

£ 14.99 

Y Beibl mewn iaith hawdd i’w deall. Perffaith ar gyfer ysgolion, eglwysi a dysgwyr. Experience the Bible in your own language. Perfect for schools, churches and those learning Welsh.
ISBN:-9780564033270

 

Availability:- 3 in stock

 

Y Beibl Cymraeg Newydd Argraffiad Diwygiedig

£ 16.95 

Y Beibl Cymraeg Newydd (Diwygiedig) yw'r cyfieithiad safonol o'r Beibl ar gyfer siaradwyr Cymraeg a dysgwyr yn yr unfed ganrif ar hugain. Y mae'r holl enwadau Cymraeg wedi cefnogi'r cyfieithiad cyfoes hwn a dyma'r cyfieithiad a ddefnyddir mewn cynulleidfaoedd ac ysgolion ar draws Cymru. Defnyddiwyd testun y BCN (Diwygiedig) ar Y Llais, sef fersiwn y Testament Newydd ar lafar a gyhoeddwyd yn 2005.

Clour:- Burgundy, Hardback

Size: 21 x 14 cm

ISBN 9 780564031078

Availability:- 1 in stock

 

 

Y Beibl Cymraeg Newydd Argraffiad Diwygiedig

£ 35.00 

Y Beibl Cymraeg Newydd (Diwygiedig) yw'r cyfieithiad safonol o'r Beibl ar gyfer siaradwyr Cymraeg a dysgwyr yn yr unfed ganrif ar hugain. Y mae'r holl enwadau Cymraeg wedi cefnogi'r cyfieithiad cyfoes hwn a dyma'r cyfieithiad a ddefnyddir mewn cynulleidfaoedd ac ysgolion ar draws Cymru. Defnyddiwyd testun y BCN (Diwygiedig) ar Y Llais, sef fersiwn y Testament Newydd ar lafar a gyhoeddwyd yn 2005.

Colour: Black LEATHER

Size: 21.50 x 14.50 cm

ISBN 9780564097753

Availability:- 1 in Stock