O Uchel Frenin Nef,
     Trugarha ar ein tir.
     Revive eich eglwys.
     Anfon yr Ysbryd Gl├ón er mwyn y plant.
     Efallai y bydd eich Deyrnas yn dod at ein cenedl.
     Yn enw nerthol Iesu.
     Amen.
From High King of Heaven , Have mercy on our land . Revive your church . Send the Holy Spirit to the children . May your Kingdom come to our nation . Jesus mighty Name .
     Amen .